BodyVoice-hieronta

syvärentouttava hoito

BodyVoice -hieronta

BodyVoice –hoito on suunniteltu juuri sinulle, jolla on kipuja, kireyksiä tai muita stressiperäisiä oireita. Hoito on kokonaisvaltaisen syvärentouttava, kehoa ja mieltä tasapainottava.
BodyVoice-hoito  suunnitellaan jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, mutta se sisältää tiettyjä olennaisia elementtejä ja tavoitteita, jotka ovat kaikille samoja. Hoitoon voidaan liittää mm. kuumia kiviä, aromaattisia öljyjä, rentouttavaa musiikkia.
Kun koemme stressiä sekä kehon kipuja, aivoissa aktivoituu molemmissa tapauksissa samanlainen hälytystila; automaattinen taistele – pakene – jähmety -reaktio. Lyhytaikaisen stressin jälkeen kehomme osaa tasapainottua tästä luonnollisesti, mutta stressin ja oireiden pitkittyessä tämä hälytystila jää päälle.
Hankalimpia stressioireita ovat jo edellä mainittu pitkittynyt kipu, lihasten jännitys- ja kireystilat (esim. hampaiden pureminen ja narskuttelu), unettomuus sekä kehon muuttuminen turtuneeksi. Tällä turtuneisuudella on pohjimmiltaan hyvä tarkoitus: se pyrkii suojelemaan mieltä voimakkailta kehossa olevilta stressioireilta.
BodyVoice –hoidon erityinen tavoite on juuri tässä; miten olisi mahdollista auttaa kehoa vapauttamaan stressistä ja kivusta aiheutuva turtuneisuus, joka vaikeuttaa toipumista. Tutkimusten mukaan tähän tarvitaan ensisijaisesti turvallisuuden tunnetta ja siitä seuraavaa rauhoittumista, jotta keho kykenee rentoutumaan ja päästämään sitä kautta irti turhista jännityksistä.
BodyVoice –hoito sisältää eritystekniikoita ja erilaisia vaiheita, joiden tarkoituksena on asiakkaan rauhoittumismekanismin aktivoituminen. Toinen tärkeä ulottuvuus BodyVoice –hoidossa on asiakkaan, ihmisen, ottaminen vastaan kokonaisena, juuri sellaisena kuin hän on. Sekä ihminen että hänen kehonsa kaipaavat molemmat läsnä olevaa kuuntelua, joka onkin hoidossa yksi tärkeimmistä elementeistä. BodyVoice –nimessä oleva sana Voice – ääni – tarkoittaakin sekä kehon (ja ihmisen) ”äänen” kuuntelua, että myös ilmaisuun ja äänenkäyttöön liittyvien haasteiden huomioon ottamista hoidon aikana.
Kun hoidon aikana on aktivoitu rauhoittava eli parasympaattinen hermosto, keho pystyy hermostollisesti irrottautumaan vanhasta ”kipuradasta” ja luomaan uusia toimivampia hermokytkentöjä, jotka eivät enää sytytä samoja jännitys- ja kipureaktioita. Myös mieli on valmiimpi vastaanottamaan uusia voimavaroja ja vaihtoehtoja alkuperäiselle stressikokemukselle.
BodyVoice on kokonaisvaltainen, ihmisen kokonaisuudessaan huomioon ottava hoito. Ihminen ja keho tulevat kuulluiksi. Hoitajan tehtävänä on hoidon aikana tehdä ainoastaan tarpeellisia asioita, jotta keho ja mieli pääsevät aktivoimaan luonnollisen tasapainottumistapahtuman. Kun keho rauhoittuu, uusia vaihtoehtoja löytyy sekä kehon että mielen tasapainottumiselle.
 

”Kehomme sisältää viestejä ja tuntoja, joiden kuuleminen tärkeää, jotta voisimme hyvin. BodyVoice-hoito herkistää niille äänille, jotka ovat hiipuneet niin hiljaisiksi, että niiden viestiä ei enää kuule. Hoito tuntuu sinfonialta, jossa voimakas ja hiljainen, aktiivinen ja lempeä muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla oman itsensä moniäänisyyteen saa kosketuksen Marinan käsien kautta. terveisin

Onnellinen asiakas, leuka ja mieli rentoina”

Laura

”Enpä arvannut kesäisenä synttärinä millaiseksi ystäviltä lahjakortilla saatu BodyVoice-hieronta osoittautui: Kokonaisvaltainen kiireetön ja hoitava kosketetuksi tulemisen kokemus, sieluun saakka lämmittävä kehon ja mielen matka, jonka jälkeen olo oli yhtä kevyt ja levännyt kuin viikonlopun retriitin jäljiltä. Että voikin ihminen työkseen tehdä käsillään jotain niin hyvää! Ja että sellaista voi saada lahjaksi. Sydämellinen kiitos!”

Anni