Healing Breathing
(Hoitava Hengitys®)

Healing Breathing (Hoitava Hengitys HB®)

Rubbningar i andningen är mycket vanliga. Andningen kan vara ytlig eller överaktiv, eller djup och tung, flåsande. Överandning d.v.s hyperventilation. Rubbad andning kan leda till störningar ämnesomsättningen, vilket kan leda till att kroppen får för lite syre vilket i sin tur leder till många olika hälsorisker. Det är alltså av största vikt hur man andas.

 

Överandning eller hyperventilation kan leda till många olika symptom, som till exempel:

  • Pipande andning, andnöd, hosta, tryck i bröstet, snarkning, sömnapne och behovet av att ofta gäspa.
  • Stress, spändhet, depression, rädsla, ångest, panik.
  • Snabb puls, smärtor i bröstet, rytmstörningar och hjärtat slår volt.
  • Dålig koncentrationsförmåga, känslolöshet, yrsel, stickande känsla i händer och fötter, svättning i handflatorna, hyvydvärk.
  • Allergiska reaktioner: ökad nivå av histamin, produktionen av slem ökar, inflammationer, trånga luftvägar.
  • Sömnproblem, orolig, ökat behov av urinering, barn kan kissa i sängen, trötthet, tarmproblem.

 

Healing Breathing är en enkel men en mycket effektiv och holistisk metod för att vårda om sin egen hälsa.

Om andningen under en längre tid har varit rubbad är andningscentret redan  inprogrammerat med det sättet att andas. Då hjälper det inte att endast få information om saken utan då bör man regelbundet under en längre tid träna in ett nytt och hälsosammare sätt att andas på som leder till att andningen så småningom normaliseras. Dessa andningsövningar lär du dej under ledning av Healing Breathing-handledare.

 

Healing Breathing (Hoitava Hengitys HB®) är en andningsmetod som grundar sig på läkare Konstantin Buteykos metoden, med vilken man kan normalisera rubbad andning, som t.ex överandning.  

Marketta Manninen utvecklade efter många år som Buteyko-handledare metoden Hoitava Hengitys HB®

Sivu päivitetty