VoiceWell® -massage (professional)


VOICEWELL -behandlingen 

 

 • ökar det allmänna välbefinnandet

 • löser spänningar i kroppen

 • underlättar andningen och röstanvändningen

 • minskar spänningar i bettmuskulaturen och smärtor av spänningarna

 • bidrar till att hålla uppe arbetsförmågan

 • gör dig mer medveten om din kropp och hur du använder rösten

 • består av olika manuella vårdformer, t.ex. traditionell massage, mobilisering, bindvävs- och ledbehandling.

VID VOICEWELL BEHANDLAS

 • främst bröstkorgen, nacken, halsen, struphuvudet, bettmuskulaturen, käklederna och tungan, även ryggen, armarna, höfterna osv. enligt kundens behov

 • vid röstvård de muskler och strukturer i kroppen som direkt påverkar struphuvudet, bettet, käkarna och tungan

VOICEWELL HANDLINGEN

 • passar alla som grundläggande kroppsunderhåll

 • är speciellt bra för personer som använder rösten i sitt yrke, t.ex. sångare, lärare, föreläsare, präster, försäljare, skådespelare

 • är också bra för musiker samt personer med sång och musik som hobby.

 • används vid vård av bettstörningar

 

Mera info om VoiceWell: www.voicewell.fi

VoiceWell for your wellbeeing

VoiceWell TM

Sivu päivitetty